Jak připravit terén?

Príprava podložia pod plechovú garáž Podložie,na ktorom má byť garáž postavená klient pripraví sám.

1. Betonové patky

Je možné rozmiestniť a uložiť vodorovne 6 betónových kociek (v prípade jednej garáže) typu dlažobnej kocky, tehly.

Pokiaľ je garáž väčších rozmerov, musí byť počet kociek úmerný rozmeru garáže.

2. Betónové základy

Rovnako dobrým riešením ako doska je prevedenie betónových základov.

Základy zaručia vysokú stabilitu postavenej plechovej garáže.

3. Betónová doska

Najlepším riešením je prevedenie betónovej dosky v hrúbke 10 cm, ktorá presahuje dĺžku a šírku objednanej garáže o min. 20 cm (je dôležité dodržať diagonálu). Toto riešenie umožní veľmi dobre garáž ukotviť. Doska zaručuje najväčšiu stabilitu postavenej garáže a zväčšuje „čistotu“ používani